User Tools

Site Tools


workshop:docker

Docker

Środa 26 XI 2014, CW 13

Docker - kontener aplikacyjny nie tylko dla programistów

Dużą popularność zyskują ostatnio rozwiązania wirtualizacji zasobów w oparciu o kontenery systemowe. Wykład przybliży projekt Docker – szybko zyskujący poparcie system kontenerów nastawiony na dostarczanie gotowych aplikacji. W trakcie wykładu zostanie przybliżone tło technologiczne tego rozwiązania oraz jego podstawowe funkcje i możliwości. Spojrzymy na zalety Dockera z punktu widzenia programisty, ale też administratora i operatora systemów typu cloud. Na koniec przedstawione zostaną możliwości integracji Dockera z innym rozwiązaniami oraz perspektywy rozwoju projektu.

Łukasz Piątkowski, godz. 18:30

Slajdy

Warsztaty z podstaw Dockera

Na których dowiesz się:

  • jak przygotować kontener dla prostej aplikacji
  • jak łączyć ze sobą kontenery
  • jak łatwo zarządzać wielokontenerową aplikacją dzięki narzędziu fig

Jakub Szwachła, godz. 19:20

Warsztaty mają formę hands-on: wymagany jest własny laptop z zainstalowanym Dockerem!

Instrukcja instalacji jest dostępna na stronie: https://docs.docker.com/installation/

Materiały

workshop/docker.txt · Last modified: 2014-11-27 15:13 by